Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 10; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2017;10(4):254-263
İlgi ve Merak
S Demet
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Manisa
İlgi ve merak kavramlarının bir duygu olup olmadığı ile ilgili tartışmalar olsa da filozofların ve psikoloji alanında çalışanların birkaç yüzyıldır ilgisini çeken duygulardır. Bu konularla ilgili çalışmalar son yıllarda artmış olsa da halen bilinmezliğini korumaktadır. İlgi ve merak duyguları gelişimin olmazsa olmaz bir parçasıdır ve pek çok duygu, gelişimsel dürtü ve motivasyonlarla bağlantılıdır. İlgi, insanlar ve ilgilendikleri nesneler arasında gerçekleşen iletişim sırasında ortaya çıkan ve dikkat, konsantrasyon ve duygulanımın artışı ile belirli psikolojik bir durumdur. Merak ise yeni bilgi kazanımını sağlayan keşif davranışını motive eden deneyimleme, görme, bilmeye karşı bir istek olarak tanımlanabilmektedir Bu yazıda ilgi ve merak konusunda yapılmış çalışmalara genel bir bakış bulunmaktadır.
Interest and Curiosity
Interest and curiosity are emotions which are interested by professionals of philosophy and psychology for a few centuries although there is some argument whether they are emotions. Although studies about these concepts become increase recently, they remain unclear. Emotions of interest and curiosity are an indispensable part of human development as well as they are associated with a lot of emotions, developmental drive and motivation. Interest is a psychological state that occurs during interactions between persons and their objects of interest, and is characterized by increased attention, concentration and affect. Curiosity is a desire to know, see and experience which motivated exploratory behavior directed towards the acquisition of new information. In this paper, studies about interest and curiosity are reviewed.