Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 10; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2017;10(4):270-277
Şefkat, Sevgi ve Aşk
L Sevinçok
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Sevgi ve aşk iki temel insan duygusudur. Bu iki olgu sıklıkla birlikte anılır Ancak sevgi aşkın bir unsurudur. Daha kalıcı ve yaygın olduğu düşünülür. Aşkta sevgiye göre daha geçici bir duygu yoğunlaşması olduğu düşünülür. Patolojik yönleri de olabilir. Tutkulu ve şefkatli aşklar vardır. Her ikisi de edebiyatın ve felsefenin yanı sıra bilimin de ilgili alanına girmiştir. Şefkat, sevgi ve aşk konusunda psikoloji ve psikiyatride önemli kuramlar geliştirilmiştir. Son zamanlarda bu kavramları daha iyi açıklayabilecek, aralarındaki ilişkiyi çeşitli yönleriyle ortaya koymaya yönelik önemli araştırmalar yapılmaktadır. Bu makalede, sevgi, aşk ve sevgi kavramları çeşitili yönleriyle, son araştırmalardan elde edilen verilerle gözden geçirilecektir.
Compassion, Affection and Love
Affection and love are two basic human emotions. These terms are commonly mentioned together. However, affection is considered as a part of love, more permanent, and common. Love has a more temporary condensation of emotions compared to affection.Love is examined as passionate and compassionate love. Both of them are in the fields of literature, philosophy, and as well as in science. Some important theories are developed for compassion, passion, and love in psychology and psychiatry. Considerale amounts of investigations are made to examine these phenomenons and their interrelations. In this article, affection, love and compassion will be discussed with different aspects in the light of recent investigations.