Dergi Ara >>
Yıl:1996; Cilt: 7; Sayı: 2>> Özet
Türk Psikiyatri Dergisi; 1996;7(2):107-115
Pittsburgh Uyku Kalitesi Indeksi'nin Geçerliği ve Güvenirliği
MY A?ARGÜN, H KARA, Ö ANLAR
Uyku kalitesi tanımlanması ve nesnel olarak ölçülmesi zor bir karmaşık klinik yapıyı temsil eder. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) bir aylık bir zaman aralığındaki uyku kalitesi ve uyku bozukluğunu değerlendiren bir özbildirim ölçeğidir. Bu çalışmada PUKİ’nin klinik ve klinimetrik özellikleri 12 aylık bir zaman dilimi içinde, sağlıklı bireyler (n= 30), depresif hastalar (n= 33) ve uyku bozukluğu olan hastalarda değerlendirildi. PUKİ’nin klinik ve klinimetrik özellikleri onun hem klinik uygulamada hem de psikiyatrik araştırmalarda kullanılabileceğini göstermektedir.
The Validity and Reliability of the Pittsburgh Sleep Quality Index
Sleep quality represents a complex clinical construct that is difficult to define and measure objectively. The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) is a self-rated qestionnaire which assesses sleep quality and sleep disturbances over 1- [month] time interval. In this study clinical and clinimetric properties of the PSQI were assessed over a 12- [month] period with healthy subjects (n= 30), depressive patients (n= 33), and sleep disorder patients (n= 51) in a Turkish sample. The clinimetric and clinical properties of the PSQI suggest its utility both in clinical practice and psychiatric researches