Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 10; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2017;10(3):209-216
Dissosiyatif Bozukluklar ve Psikiyatrik Eştanı
L İnanç, ÜB Semiz
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla
Bilinç, kimlik ve bellek işlevlerinin bütünlüğünün stres verici etkenlerle bozulması bilinçdışı bir savunma düzeneğidir ve dissosiyasyon olarak adlandırılır. Primer psikiyatrik patolojiler, sıklıkla eşlik eden dissosiyatif bozukluklarla komplike hale gelebilmektedir. Dissosiyatif bozukluklar; psikotik bozukluklar, somatizasyon bozukluğu, konversiyon bozukluğu, bipolar bozukluk, major depresif bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, sınırda kişilik bozukluğu gibi diğer psikiyatrik patolojilere eşlik edebilir. Bu vakalardaki dissosiyasyatif semptomların varlığı sıklıkla çocukluk çağı travma öyküsü, özkıyım girişimleri, kendine zarar verici davranışlar, uzun tedavi süreci ve tedavi direnci ile bağıntılıdır. Bu gözden geçirme çalışmasında dissosiyatif bozukluklar ve diğer psikiyatrik bozuklukların birlikteliğinden bahsedilecektir.
Dissociative Disorders and Psychiatric Comorbidity
Disruption in the usually integrated functions of consciousness, identity and memory functions by stressful factors is considered as a psychological defense mechanism entitled dissociation. Primary psychiatric pathologies frequently may become complicated with comorbid dissociative disorders. Dissociative disorders may accompany almost all psychiatric disorders including psychotic disorders, somatization disorder, bipolar disorder, major depression, borderline personality disorder, conversion disorder and obsessive compulsive disorder. In those cases, dissociation is usually correlated with childhood trauma history, suicidality, self-mutilative behavior, long treatment duration and treatment resistance. The aim of this review is to evaluate dissociative disorder and overall psychiatric comorbidities.