Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 10; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2017;10(3):202-208
Dissosiyatif Bozukluk ve Alkol Madde Kullanım Bozukluğu
C Evren
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Alkol madde kullanım bozukluğunun (AMKB) bazen dissosiyatif belirtilere yol açtığı, bazen birincil dissosiyatif bozukluğa ikincil olarak da ortaya çıktığı, ancak etiyoloji ne olursa olsun dissosiyasyonun AMKB olan bireyler için önemli bir belirti olarak yer aldığı bildirilmektedir. AMKB olan hastalarda dissosiyasyon ile ilişkili yapılan çalışmalar bu tip psikopatolojinin daha şiddetli seyir ve ek klinik sorunlarla ilişkili olduğunu ve tedavi seyrine olumsuz etkisi olabileceğini göstermiştir. Hem yüksek seviye dissosiyatif belirtiler hem de yüksek dissosiyatif bozukluk oranları tek başına alkol kullanım bozukluğu olanlara göre madde kullanım bozukluğu ya da AMKB olanlarda saptanmıştır. Sonuç olarak patolojik düzeydeki dissosiyatif belirtiler AMKB tedavi sürecini olumsuz etkileyebilecek ve bu olgularda araştırılması gereken önemli bir psikopatoloji olarak görünmektedir.
Dissociative Disorder and Alcohol Use Disorder
It has been reported that substance use disorder (SUD) sometimes occurs as a dissociative indication, sometimes secondary to primary dissociative disorder, but regardless of etiology, dissociation is an important symptom for individuals with SUD. Studies related to dissociation in patients with SUD have shown that this type of psychopathology is associated with more severe course and additional clinical problems and may have negative effects on therapy. Both high-level dissociative manifestations and high dissociative disorder rates were found in the SUD or drug use disorder cases compared to those with alcohol use disorder alone. As a result, dissociative symptoms at the pathologic level may adversely affect the SUD treatment process and appear to be an important psychopathology to be investigated in these cases.