Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 10; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2017;10(3):194-201
Dissosiyatif Bozukluk ve Uyku
ÇD Şahbaz, M Bilici
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, İstanbul
Duygudurum, anksiyete, sınır kişilik bozukluklarında ve şizofrenide dissosiyatif semptomatolojinin derecesi neredeyse uyku bozulmaları ile koreledir. Insomni ve kabuslar ile bahsedilen psikopatolojiler arasındaki ilişki klinik olan ve olmayan popülasyonlarda geniş biçimde araştırılmış ve uyku problemlerinin ve uykudaki farklı bilinç durumlarının dissosiyasyon derecesini yakından etkilediği gözlenmiştir. Uyku ve dissosiyatif bozukluklar arasındaki yakın ilişki son dönemde bu kişilerde, uyku-uyanıklık geçişlerini düzenleyen mekanizmalardaki bozulmalar karakterize labil uyku-uyanıklık döngülerine dayandırılmaktadır. Biz de bu yazımızda, önce uykunun yapısal özellikleri ve sık görülen bozukluklarını sonrasında ise dissosiyasyon ve uyku deneyimlerinin nöronal sistemler arasında kesişen ana hatlarını gözden geçirip, farklı bilinç durumları ile uyku sırasında aktifleşen nöronal ağlara odaklanacağız.
Dissociative Disorder and Sleep
The degree of dissociation in mood, anxiety, borderline personality disorder and schizophrenia is closely correlated with sleep disturbances. The relationship between insomnia, nightmares and the dissociative psychopathologies mentioned has been extensively researched in clinical and non-clinical populations and it has been observed that sleep problems and different states of sleep are closely related to the severity of dissociation. The close relationship between sleep and dissociative disorders is recently argued on the labil sleep-wake cycles in these individuals, who characterize the disturbances of the mechanisms which are regulate sleep-wakefulness transitions. In this article, firstly we will review the structural features of sleep and common disorders, and the neuronal systems of dissociation and sleep experiences. Finally, we will focus on neuronal Networks that are activated during sleep with different states of consciousnes.