Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 10; Sayı: 2>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2017;10(2):150-153
Gebelik Döneminde Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisinin Kullanımı
E Özten, G Eryılmaz, N Tarhan
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul
Gebelik psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkması ya da var olan psikiyatrik hastalıkların alevlenmesi açısından riskli bir dönemdir. Bu çalışmada gebelik döneminde Transmanyetik Uyarım Tedavisi (TMU) kullanımına ilişkin güncel literatür özetlenmiştir.
The Use of Transcranial Magnetic Stimulation Therapy During Pregnancy Therapy
Pregnancy is a vulnerable period in terms of the emergence of psychiatric exacerbation of existing disease or psychiatric disorders. In this study was reviewed the current literature regarding Transmagnetic Stimulation Therapy (TMS) use during pregnancy.