Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 10; Sayı: 2>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2017;10(2):94-105
Bipolar Bozuklukta Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi
O Tan, GH Sayar
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul
Transkraniyal manyetik uyarım (TMU) araştırmalarının büyük çoğunluğu unipolar depresyon tedavisine odaklanmıştır. Bununla beraber, bipolar depresyonu olan hastaların tedavisinde rTMS kullanımı için kanıt vardır. Eşzamanlı duygudurum dengeleyici ilaç kullanımı, önemli manik epizot öyküsü olan hastalarda ve tedavi esnasında manik semptomlar açısından gözlemlenen tüm hastalarda dikkatle düşünülmelidir. Mani tedavisi için TMU kullanımı, klinik yararı hakkında sonuca varılmadan önce daha fazla araştırma gerektiren bir alandır.
Transcranial Magnetic Stimulation Use in Bipolar Disorder
The vast majority of rTMS research has focused on the treatment of unipolar major depression. However, there is evidence for the use of rTMS in the treatment of patients with bipolar depression. The use of concurrent mood stabiliser medication should be carefully considered in patients with a history of substantial manic episodes and all patients monitored for the emergence of manic symptoms during treatment. The use of rTMS to treat mania is an area that requires further research before conclusions can be drawn on its clinical utility.