Dergi Ara >>
Yıl:2016; Cilt: 9; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2016;9(4):33-41
Yaşlılarda Uyku Bozuklukları ve Tedavisi
SD Bulut
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Yaşlanma ile normal uyku seyrinde iyi tanımlanmış bazı değişiklikler olmaktadır. Ayrıca, yaşlanma ile bazı uyku bozukluklarının yaygınlığı artmaktadır. Uykusuzluk, Rapid Eye Movement (REM) uykusu davranış bozukluğu, periyodik bacak hareket bozukluğu, huzursuz bacak sendromu ve uyku ile ilişkili solunum bozuklukları yaşlı yetişkinler arasında çok yaygındır. Uyku bozuklukları tanı almadıkça ve tedavi edilmedikçe önemli morbidite ve mortalite riski ile sonuçlanır. Bu hastalıkların tedavisi yaşlı erişkinlerde yaşam kalitesini ve gündüz işlevselliğini artırabilir. Bu yazıda öncelikle yaşlanmayla ilişkili normal uyku değişiklikleri ele alınacak, daha sonra yaşlılarda sıklıkla karşılaşılan uyku bozuklukları ve bu bozukluklara yönelik tedaviler gözden geçirilecektir.
Sleep Disorders and Treatment in Older People
Aging is associated with several well-described changes in sleep patterns. Also, the prevalence of some sleep disorders increases with age. Insomnia, Rapid Eye Movement (REM) sleep behaviour disorder, Periodic leg movement disorder, Restless leg syndrome and Sleep-related respiratory disorders are very common among older adults. Sleep disorders result in increased risk of significant morbidity and mortality when they are not diagnosed and treated. Treatment of these disorders can improve the quality of life and day time fuctioning of older adults. This paper reviews normal changes in sleep patterns associated with aging first, and than the diagnosis, characteristics and management of sleep disorders generally found in older adults.