Dergi Ara >>
Yıl:2016; Cilt: 9; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2016;9(4):9-13
Yaşlılıkta Anksiyete ve Somatik Belirti Bozuklukları
SS Can, SU Kaymak
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
İnsanın yaşam döngüsünde anksiyete kavramı Otto Rank'a göre doğumla birlikte başlar. Yaşlılık döneminde bile, insan özgül kaygı ve hesaplaşmalarla yüz yüze olmaya devam eder. Son birkaç yıla kadar, anksiyete bozuklukları ve somatoform bozuklukların yaşla birlikte azaldığına inanılırdı. Yaşlı popülasyonda ruhsal bozuklukların farklı belirtilerle ortaya çıkması sebebiyle anksiyete ve somatoform bozukluk yaygınlık oranlarının düşük görüldüğü düşünülmektedir. Yaşlı hastalar duygularını ve ruhsal belirtilerini ifade etmeye daha az eğilimliyken fiziksel belirtiler olarak somatize etmeye daha çok eğilimlidirler. Yaşamın ileri dönemlerinde, anksiyete bozuklukları ve somatizasyon bozuklukları yeti yitimi, morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır. Buna ek olarak yaşam kalitesini açıkça bozmaktadır. Sonuç olarak, bu gözden geçirmede anksiyete ve somatoform bozuklukları olan geriatrik hastaların değerlendirilmeleri ve tedavileri tartışılmıştır.
Anxiety Disorders and Somatisation in Later Life
According to the Otto Rank, anxiety starts with birth in a human life cycle. A person, even in the later phase of his life, continue to be face with his specific worry and showdown. Anxiety disorders and somatoform disorders are belived to decline with age until a few years ago. However authors realised that the decresed prevalance rates are related to the different phenomen of the psychiatric disorders in geriatric population. Older patients are less likely to express their emotions and psychiatric symptoms and tend to somatize as physical complaints. In late life, anxiety disorder and somatisation disorder are causing disabilty, morbidity and mortality. In additiion, these disorders also impair quality of life, frankly. In conclusion, in this review the unique properties of evaluation and treatment in geriatric patients with anxiety and somatoform disorders are discussed.