Dergi Ara >>
Yıl:2016; Cilt: 9; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2016;9(3):37-50
Özel Grup ve Kurum İntiharları (Cezaevi, Asker, Polis)
Ç Hocaoğlu, HM Aytaç
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize
Tüm dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden olan intiharı önceden tahmin etmek ve önlemek zordur. Günümüze kadar genel nüfusta intihar davranışını araştıran çok sayıda çalışma yapılmasına karşın özel gruplarda (cezaevi, asker ve polis) intihar davranışını araştıran çalışma sayısı azdır. Bu nedenle bu gruplardaki intihar davranışının anlaşılması ve intihar davranışı ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Özellikle son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görev yapan askerlerde intihar oranının genel nüfusa göre arttığı bildirilmektedir. Özellikle savaş deneyimi olan ve öncesinde ruhsal bozukluğu olan askerlerin daha sık intihar davranışı sergiledikleri bu çalışmaların ana bulguları arasında yer almaktadır. Yine travma sonrası stres bozukluğu, panik bozukluğu tanısı olan ordu mensuplarının bu konuda risk taşıdıkları belirtilmektedir. Benzer şekilde stresli çalışma koşulları dikkate alındığında son yıllarda farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda polislerin intihar davranışı için riskli gruplar arasında yer aldıkları sonuçları elde edilmiştir. Ayrıca bu grupta yer alan bireylerin görevleri nedeniyle tamamlanmış intiharların en önemli yöntemlerinden biri olan ateşli silahlara kolaylıkla ulaşabilmesine dikkat çekilmiştir. Cezaevi intiharları ile ilgili sınırlı bilgi mevcuttur. Ancak yine de zorlayıcı yaşam koşulları nedeniyle cezaevlerinin de intihar davranışı için riski ortamlar olduğu kabul edilmektedir. Özel grupları ve kurum intiharlarını içeren kapsamlı çalışmalar bu gruplarda intiharların önlenmesi ve intiharı önleyici müdahalelerin geliştirilmesinde önemlidir. Bu çalışmada özel gruplarda ve kurumlardaki intihar davranışı ile ilgili son literatür bilgileri gözden geçirilmiştir.
Special Group and Institutions Suicides (Prison, Soldier, Police)
It is difficult to predict and prevent the suicide, the leading reason of death all over the world. There have been numerous studies on suicide in general population, while there have been a few studies on special groups (prison, soldier, police). Therefore, it is important to understand and define the factors related to the suicide behavior in these groups. It is especially stated that the rate of suicide of the soldiers in the US army has increased in comparison with the general population. It is also seen in the main findings of the study that the soldiers who experienced war and had previous psychiatric disorder tend to suicide more often. Furthermore, it is notified that the military officers diagnosed with post-traumatic stress disorder and panic disorders have risks. Similarly, it has been obtained in different studies in different countries that the police are in the risk groups in terms of suicide behavior taking their working conditions into consideration. Also, it is remarkable that the individuals in this group can easily reach the guns, one of the most important ways of completed suicide, due to their working conditions. There is limited information related to prison suicides. However, prisons are accepted risky for suicide behavior because of difficult living conditions. Comprehensive studies containing special groups and institutions are essential to prevent suicides and to improve the ways to prevent suicides. In this study last literature information related to suicidal behavior in special groups and institutions were reviewed.