Dergi Ara >>
Yıl:2003; Cilt: 11; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2003;11(3):37-44
Kriz durumlarında sosyal hizmet müdahelesi
AM Aktaş
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu
Kriz müdahalesinde birçok yaklaşım olmasına karşın hemen hepsinde ortak temalar vardır Kriz müdahalesinin ternel amacı müra­caatçıların en kısa surede kriz öncesi fonksı-yonellığıne dönmesini sağlamaktır Kriz müda­halesi göreli olarak kısa dönemli bir müda­haledir Kriz müdahalesinde belirli gözlenebilir güçlükler hedef olabilir Kriz müdahalesi strateji­leri kriz ile ilgili diğer yaklaşımlardan daha fonksiyoneldir Kriz müdahalesinde sosyal hizmet uzmanı diğer mudahalelennden daha aktif bir rol üstlenir Kriz müdahalesi planlanmış sistematik btr müdahaledir
Social Work intervention In Crisis Situation
Even though There are so many approach­es to crisis intervention, genera! all of them share common themes The primary goal of cri­sis intervention is to help client return to the pre-crisis level of functioning as soon as possi­ble Crisis intervention is relatively short term activity Specific observable difficulties may become the target of the intervention Crisis intervention strategies are more functional than other approaches in dealing with crisis The social worker in crisis intervention assumes a more active role than in other kinds of interven­tion Crisis intervention is a planned and sys­tematic approach