Dergi Ara >>
Yıl:2003; Cilt: 11; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2003;11(3):1-19
Muğla ili intihar ve intihar girişimlerinin sosyolojik olarak incelenmesi
N Oktik, A Top, S Sezer, Ü Bozver
Muğla Üniversitesi Fen-Edebıyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Amaç Fransız Sosyolog Emile Durk-heım'ın 1897'de basılan "Le Suicide" adlı eseriyle, o tarıh-ten günümüze intihar olgusu çok disiplinli bir araştırma konusu olmuştur Muğla bölgesindeki intihar ve intihar girişımlerının oranları Türkiye genelindeki intihar girişimlerinin oranlarına gore oldukça yüksektir Yöntem: Bu çalışma, Muğla yöresindeki intihar ve intihar girişimi olaylarını incelemek üzere Muğla Valiliği tarafından oluşturulan Komisyonun, Haziran 2002-Mart 2003 ayları arasında gerçekleştirdiği bir araştırmadır Bu çalışmanın amacı , intiharlar konusunda yapılan çalışmaları temel alarak intihar olgusunu sosy­olojik olarak açıklayıp Türkiye genelindeki inti­harlarla Muğla'dakı intihar ve intihar girişimlerini karşılaştırarak Muğla'dakı intiharların nedenlen konusunda genellemeler yapmaktır Bir betim­leme araştırması olan bu çalışmada Muğla ile ilgili bir veri bankası oluşturularak veriler bilgisa­yar ortamında değerlendirilmiş ve sosyal anlam­larına gore intiharlar ve intihar girişimleri kate-gorıleştırılmıştır Ardından, Muğla ilçe ve köy­lerinde derinlemesine mülakat tekniğiyle intihar girişiminde bulunan kişilerin kendilerinden, inti­har edenlerin yakınlarından oluşan 84 kişilik ornekfem grubuyla en az bir kez, 30 dakikadan az olmamak koşuluyla, derinlemesine mülakat yapılmıştır Bulgular: İstatistiksel verilenn ve yapılan görüşmelerin sonucunda, intihar ya da intihar girişimlerinin çok yonlu olmasının yanı sıra bölge dinamikleriyle ilişkili olduğu sap­tanmıştır I ntıhar ve intihar girişimlerinde, turizm ve modernleşmenin de etkisiyle değişmelerin hızlı yaşandığı Muğla bölgesinde, bireylerin uyum ve yabancılaşma sorunuyla yüz yüze kaldıkları ve bunun de intiharları tetikleyıcı bir özelliği olduğu saptanan bulgular arasındadır
The Sociological Study of Suicide and Attempted suicide In The Muğla Region
Object: The work entitled "Le Suicide" by French Sociologist Emile Durkheitn in 1897 had triggered a significant interest in a phenomenon of suicide. In an attemp to study a dilemma of indivuals in modern society, sociologists have been analyzing a relationship between suicide and another social factors The Mugla region, in comparison with the rest of Turkey, has a high suicide and attempted suicide rate. Method: This case study puts forward data concerning the work carried out by a Commission set up by the Governership of Mugla on the subject of sui­cide and attempted suicide in the area. The fol­lowing is a summary of research completed thus far 1 The statistical placement of Mugla area in terms of rates of suicide in respect to Turkey's average 2 Statistical data concerning suicide and attemped suice cases in the Mugla region between 1997-2002 3. Information put together concluding in-depth interviews related with a participant group consisting of 84 cases 4 The statistical data and the depth-interviews related to 84 cases for suicide and attempted suicide showed that suicide is a multi factorial phenom­enon and also affected by regional dynamics Results:The results indicated that individuals are experiencing a great problem in adaptation and becoming almated in society at Mugla region where modernization and change of soci­ety are extremely fast due to tounsim. It is believed that these are the main factors trigger­ing the suicide and attempted suicides in this region Discussion and suggestions for the reduction of suicide and attempted suicide rates based on completed research.