Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 8; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2015;8(4):47-56
Kişilik Bozukluklarının Farmakolojik Tedavileri
ŞC Gürel
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Günümüz klinik psikiyatri uygulamalarında, tedavide ilk sırayı farmakolojik yaklaşımlar almaktadır. Önceleri sadece psikoterapötik yaklaşımlar ile tedavi edilen kişilik bozuklukları için de farmakolojik tedaviler daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Kişilik bozukluklarının farmakolojik tedavileri ile ilgili çalışmalar, kısa araştırma süreleri, düşük örneklem sayıları, örneklem seçiminde ortaya çıkan yanlılıklar, bu bozukluklarda gözlenebilen yüksek düzeyli plasebo yanıtları gibi kanıt düzeyini azaltan etmenlerden yoğun olarak etkilenmektedirler. İlaç tedavileri, çoğunlukla bu bozukluklarda sınırlı düzeyde olumlu etki sağlayabilmekte ve tedavi kılavuzlarında kişilik bozukluklarının farmakolojik tedavileri ile ilgili kesin öneriler yer almamaktadır. Bu gözden geçirmede, temelde sınırda kişilik bozukluğu olmak üzere, şizotipal kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğunda yürütülmüş farmakoloji tedavi yaklaşımlarını inceleyen araştırmalar değerlendirilmiştir.
Pharmacological Treatments for Personality Disorders
In today?s clinical psychiatry practice, pharmacological treatments have started to constitute the first line option in the treatment of psychiatric disorders, extensively. This also applies to the treatment of personality disorders, which previously were mainly managed through psychotherapy. Trials on the pharmacological treatments of personality disorders are affected by some factors that decrease the reliability of the findings, such as low sample sizes, short study durations, high placebo response in these disorders and some biases in sample selection. Generally drug treatments in these disorders have a marginal effect and therefore are not emphasized in treatment guidelines, firmly. In this review, studies on pharmacological interventions in schizotypal personality disorder, antisocial personality disorder and mainly borderline personality disorder are examined.