Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 8; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2015;8(4):22-29
Kişilik Bozukluklarının Tedavisinde Kendilik Psikolojisi
S Mercan
Amerikan Hastanesi, İstanbul
Kendilik bozuklukları, işlevi çocuğa bakım verme, koruma olan kendiliknesnesi ile travmatik deneyimler sonucu ortaya çıkar. Kendiliknesnesi ile kurulan ilişki travmatik olduğunda, ortaya çıkan duygular çocuğun kaldırabileceğinden ağır olduğunda kendiliğe zarar verir, bozulmaya yol açar ve kendiliğin narsisistik gelişimi sağlıklı sürecinde devam edemez. Kendiliğin iki parçası olan büyüklenmeci kendilik ve idealize ebeveyn imagosu iki ayrı kanalda gelişir ve bunlar birbirleri ile etkileşim halindedir, buna iki uçlu kendilik denir. Bu iki uçtan birinde gelişimde duraklama olması kendiliğin bütünleşmesini, sağlıklı işlev görmesini engeller. Burada kendilikte bir hasar vardır ve farklı formlarda kendilik bozuklukları şeklinde kendini gösterir. Tedavide terapistin empatik duruşu ile narsisistik aktarımlar dediğimiz büyüklenmeci aktarım, idealize ebeveyn imagosu aktarımı ile ikizlik aktarımı harekete geçer. Bu aktarımların tedavi sürecinde çalışılması kendiliğin bütünleşmesine ve sağlıklı gelişimine yardımcı olur. Sağlıklı kendilik hırsları ile itilir ve ideallerine ulaşmayı hedefler. Bu ikisi arasındaki denge önemlidir.
Self Psychology for the Treatment of Personality Disorders
Self pathology is the result of traumatic experiences with selfobjects whose main function is caring and protecting environment for the child. These traumatic experiences with selfobject are far more than the child?s capacity to compensate and narcissistic maturation of the self becomes interrupted. Two parts of the self are grandiose self and idealized paretal imago have their own growth line but in connection with each other. The problem which is related to grandiose self or idealized parental imago prevents to construct cohesive self. The patients are seen with different forms of self pathologies. Empaty within the treatment leads narcissistic transferences become active in the room with the therapist including grandiose transference, idealized imago transference or mirroring transference. To work on these transferences in the analytical situation helps to integrate bipoar self and healthy narcissistic maturation. Cohesive self is pushed by ambitions and aims to reach ideals.