Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 8; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2015;8(3):52-60
Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Psikofarmakolojik ve Psikoterapötik Tedavisi
SK Demirkaya
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Sosyal anksiyete bozukluğu, çocuklar ve ergenlerde sık görülen anksiyete bozukluklarındandır. Etkin tedavi edilmediğinde ise sosyal beceri eksikliği, düşük özgüven, okul başarısızlığı, depresyon ve alkol-madde kullanım bozuklukları da dahil pek çok psikopatolojiye neden olabilmektedir. Sosyal anksiyete bozukluğu tedavisi ile ilgili çocuk ve ergen yaş grubunu kapsayan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Güncel olarak kabul edilen tedavi yaklaşımı; içerisinde bilişsel davranışçı terapinin, gerektiğinde ilaç kullanımının ve aile ile okulu kapsayan psikososyal müdahalelerin olduğu çok yönlü tedavidir. Bu derlemede çocuklar ve ergenlerde görülen sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisinde kullanılan ilaçlar ve terapi yöntemlerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
Psychopharmacologic and Psychotherapeutic Treatment of Social Anxiety Disorder in Children and Adolescents
Social anxiety disorder is one of the most common anxiety disorders seen in children and adolescents. Ineffective treatment of social anxiety disorder leads to deficits in social skills, low self esteem, poor academic achievement, future psychopathologies including other anxiety disorders, depression, and alcohol-substance use disorders. Researches on treatment of social anxiety disorders in childhood and adolescent period are limited. Current treatment approach is the multimodal treatment which consists of cognitive behavioral therapy, drug use when indicated, and psychosocial interventions covering family and school. It is aimed to review pharmacologic and psychologic interventions for social anxiety disorder in children and adolescents.