Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 8; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2015;8(3):46-51
Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Kliniği, Tanı ve Ayırıcı Tanısı
H Aksu, BG Özgür
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Sosyal kaygı bozukluğu en sık görülen ruh sağlığı bozukluklarından birisidir ve sıklıkla diğer ruhsal bozukluklarla birlikte görülebilir. Çocukluk çağında görülebilen fizyolojik korkudan ayırt etmede belirtilerin ortaya çıkma yaşı, şiddeti ve sağlıklı gelişimi engelleyecek düzeyde işlevsellik kaybının belirlenmesi yardımcı olur. Sosyal kaygı bozukluğu olan çocuk ve ergenler kendisine yabancı olan yetişkinler veya yaşıtlarının bulunduğu toplumsal aktivitelerde kaygı ve kaçınma davranışı gösterirler. Çocuklarda kaçınma davranışları en sık okul ortamında ortaya çıkmaktadır. Çocuklar yetişkinlerden farklı olarak kaygılarını ağlama, bağırma, öfke nöbetleri veya donakalma şeklinde gösterebilir. Sosyal kaygı bozukluğunun ortalama başlangıcı 11-13 yaş civarındadır. Mizaç, ebeveynlik tutumu, ebeveynlerde kaygı bozukluğu, sosyal beceri bozuklukları, yaşıt ilişkileri ve erken dönemdeki zorlu yaşam olayları sosyal kaygının oluşmasında etkili faktörler olarak tanımlanmıştır. Sosyal kaygı bozukluğunun ayrılık kaygısı bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu ve yaygın kaygı bozukluğu ile ayırıcı tanısı önemlidir. Sık görülmesi ve sağlıklı gelişimi engellemesi nedeni ile erken tanı ve tedavisi önem taşımaktadır.
Diagnosis, Clinical Features and Differential Diagnosis of Social Anxiety Disorder in Childhood and Adolescent
Social anxiety disorder is one of the most common mental health disorders and often seen with other mental disorders. Severity, onset of symptoms, and loss of functionality at a level that prevents the healthy development help to distinguish from physiological fear in childhood. Children and adolescent with social anxiety disorder worry and show avoidance in social activities where adults or peers are unfamiliar. Avoidance behavior in children occurs most often in school. Children may show anxieties like crying, screaming, tantrums or freezing unlike adults. The average age of onset is around 11-13 years. Temperament, parenting attitudes, anxiety disorders in parents, social skill impairments, peer relations, and challenging life events in the early stages have been identified as affecting factors in formation of social anxiety. The differential diagnosis of social anxiety disorder, separation anxiety disorder, autism spectrum disorder, and generalized anxiety disorder is important. Early diagnosis and treatment is essential for healthy development.