Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 8; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2015;8(3):39-45
Sosyal Anksiyete Bozukluğu ve Çekingen Kişilik Bozukluğu
L Sevinçok, DA Kunt, F Özdemiroğlu
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Çalışmalar yaygın sosyal anksiyete bozukkluğuna (YSAB) çekingen kişilik bozukluğunun (ÇKB) yüksek oranlarda eşlik ettiğini göstermektedir. Benzer şekilde ÇKB olan kişilerin önemli bir kısmı aynı zamanda yaygın SAB tanısı da almaktadır. İki bozukluk arasındaki bu yüksek eş tanı oranları, bu iki benzer klinik profilin farklı kavramlar olamayabileceğini düşündürmüştür. İki tanı arasında bir süreklilik varsa, ÇKB bu yapının en şiddetli halini temsil edebilir. Eğer bu iki bozukluk tek bir tanının farklı görünümleriyse o zaman sosyal anksiyete yakınmaları olan bir kişiye aynı zamanda ÇKB tanısı konulmasına gerek olmayabilir. Bu yazıda SAB ve ÇKB'nin arasındaki ilişki hakkındaki klinik, etiyoloji ve sınıflandırma ile ilgili çalışmalar gözden geçirilecektir.
Social Anxiety Disorder and Avoidant Personality Disorder
Previous studies demonstrated a high prevalence of Avoidant Personality Disorder (APD) among individuals with Generalized Social Anxiety Disorder (GSAD). Similarly, higher rates of GSAD have been reported among the subjects with APD. The higher rates of comorbidity and similar clinical profiles may suggest that these two disorders are distinct conditions. APD may represent a more severe form of GSAD on a continuum. If GSAD and APD reflect a single construct, then there might be no need an additional diagnosis of APD on a patient with GSAD. In this article, we reviewed the studies examining the clinical and etiological and diagnostic relationships between SAD and APD.