Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 8; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2015;8(3):9-15
Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Etiyolojisinde Toplumsal ve Psikodinamik Etkenler
MM Demet
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
Sosyal anksiyete bozukluğu (SAB) hastaların yaşamında önemli düzeyde işlev kaybı ve yaşam kalitesi düşüklüğü yaratan psikiyatrik bir bozukluktur. Tedavi algoritmalarında psikososyal tedavi yöntemlerinin hem akut dönemde hem de uzun dönemde etkili olduğuna ilişkin araştırma sonuçları sosyal anksiyete bozukluğunun etiyolojisinde psikososyal etmenlerin önemini göstermektedir. Bu yazıda sosyal anksiyete bozukluğunun etiyolojisinde bilişsel davranışcı yaklaşım, psikodinamik görüş, evrimsel psikiyatri yaklaşımı gözden geçirilecek, bozukluğun oluşumu ve seyrinde önemli olduğu bilinen duyguların düzenlenmesi ve davranışsal inhibisyon kavramları ele alınacaktır.
Social and Psychodynamic Factors in Etiology of Social Anxiety Disorder
Social anxiety disorder is associated with significant impairment in daily functioning and leads to decrease quality of life. Showing psychosocial interventions are highly effective in treatment of social anxiety in both acute and long term indicates important of psychosocial factors in etiology of social anxiety. In this article, it was reviewed cognitive behavioral and psychodynamic factors and evolutional approach in etiology of social anxiety disorder and discussed emotion regulation and behavioral inhibition known as important in etiology and clinical course of social anxiety.