Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 2; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2015;2(2):5-44
Bağımlılıkla Mücadelede Okul Temelli Bir Önleme Modeli: Yaşam Becerileri Eğitimi
AEİ Gazioğlu, AN Canel
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Bu alanyazın inceleme çalışmasında, dünyada yaygın şekilde kullanılan Yaşam Becerileri Eğitimi gözden geçirilmiş, Türkiye’de okul ve yaşam becerileri temelli bir önleme programının geliştirilmesi, planlanması ve uygulanması tartışılmıştır. Çalışmada ilk olarak yaşam becerileri kavramı tartışılmış, Yaşam Becerileri Eğitimi’nin yapısı ve içeriği ile ilgili bilgi verilmiş, Yaşam Becerileri Eğitimi’nin etkililiğini ele alan çalışmalar irdelendikten sonra Türkiye’de kullanımı ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
A School-Based Prevention Model in the Fight Against Addiction: Life Skills Training
This literature review study examines Life Skills Training, which has been widely used in the world; the development, planning, and implementation of prevention programs based on life skills and schools will be discussed. In this study, the concepts of life skills will be discussed first; information will then be given about Life Skills Training’s structure and content; suggestions about its use in Turkey will be made after considering the studies that have examined the effectiveness of Life Skills Training.