Dergi Ara >>
Yıl:1999; Cilt: 7; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1999;7(2):17-24
Psikiyatrik tedavi ekibinin "ekip çalışması" kavramına ilişkin kendi bilgileri ve çalıştıkları psikiyatri tedavi kurumlarını değerlendirmeleri
U Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yük­sekokulu
Bu çalışma Türkiye'de içinde psikiyatrisi, psiko­log, sosyal hizmet Uzmanı ve üniversite mezunu hemşire bulunan psikiyatrik tedavi kurumlarında gerçekleşmiştir. Çalışmada yukarıda belirtilen özel-lige sahip psikiyatrik tedavi kurumlarında çalışan psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşirelerin "ekip çalışması" kavramına ilişkin kendi bilgilerini ve çalıştıkları psikiyatri tedavi ku­rumlarını değerlendirmeleri üzerinde durulmakta­dır.
This study is made in a psychiatric treatment institution which inncludes psychiatrist, psycholo­gist, nurse who has a bachelor degree and social worker. This study deals with the evaluation of psychiatrist, psycologist, nurse who has a bachelor degree and social worker own knowledge about 'team work* and the psychiatric treatment instituti­ons which they are working in and who have the characteristics which are mantianed above and work in the psychiatric treatment institutions.