Dergi Ara >>
Yıl:2015; Cilt: 8; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2015;8(1):31-37
Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Etiyolojisi
Ö Kavakcı
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
Travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) bir anksiyete bozukluğudur, bir travmatik olaya yanıt olarak gelişebilir. Ancak travmaya maruz kalanların yalnızca %10'u TSSB geliştirir. Travma sonrası stres bozukluğu, travmatik yaşantı ile bağlantılı olarak ortaya çıkmasına rağmen, çok etkenin bir araya gelmesi sonucu gelişir. Travma sonrası stres bozukluğunun etiyolojisi çok karmaşıktır. Birçok etken TSSB oluşmasında rol oynar. Travmatik yaşantının şiddeti, süresi, yaş, cinsiyet, travmaya verilen öznel tepkiler, travma öncesi psikiyatrik bozukluk öyküsü, erken yaşam deneyimleri, genetik ve epigenetik etkenler, travma zamanı sempatik uyarılmışlık, dissosiasyon, travma ile ilişkili kortizol düzeyleri, zeka, eğitim, prefrontal korteks, amigdala, hipokampus yapı ve işlev değişiklikleri ve sosyal destek gibi birçok etken TSSB gelişmesini etkilemektedir.
The Etiology of Post-traumatic Stress Disorder
Post-traumatic stress disorder (PTSD) is an anxiety disorder that may develop in response to a traumatic event. Approximately 10% of trauma-exposed individuals subsequently develop PTSD. Etiology of PTSD is very complex. There are many factors to play a role in the formation of PTSD. Researhes found that severity of trauma, period, age, gender, person's subjective reaction to trauma, pre trauma psychiatric history, early childhood experiences, genetic and epigenetic factors, peritrauma arousal, dissosiassion, trauma related cortisol levels, intelligent, education, prefrontal cortex, amigdala, hippocampal structure and functions and social support are related PTSD. This study discused this factors.