Dergi Ara >>
Yıl:1998; Cilt: 6; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1998;6(2):23-32
Hasta ve Terapist Etkileşimi: Cinsiyetin Rolü
A Soykan
A.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
Hasta ve terapist etkileşimi, tûm İnsan ilişkilerin­de olduğu gibi, çeşitli değişkenlerden etkilenir. Hasta ve terapistin cinsiyeti bu etkileşimde yer alan önemli değişkenlerden biri olarak kabul edil-mektedir. Büyüme sürecinde, cinsiyet, terapistlerin kişilik ve davranış stillerine etki eden kalıcı etkiler ortaya çıkartır. Bu etkiler, terapi sırasında, hem olağan terapi etkileşimi hem de aktarım ve karşı-aktarım durumlarında önem kazanabilir. Bu yazı­da, insan cinsel gelişiminin biyolojik temelleri, psi-koseksüel gelişim dönemleri ve cinsiyetle İlişkili olarak hasta-terapist etkileşimiyle ilgili yayınlar gözden geçirilmiş ve aktarım, karşı-aktarım durum-lan aynı bağlamda ele alınmıştır.
The Patient-Therapist Interaction; Effects of Gender
Similar to all human interactions, patient-therapist interaction is open to the infuences of various factors. Gender of the therapist and the pa­tients is considered to be an important factor in this interaction. Therapists as well as patients raise with the permanent influences posed by their gen­der on their personality and behavioral style. These influences may present themselves either during ordinary therapeutic interaction or in the case of transference and countertransference phe­nomena. This article reviews the literature on bio­logical basis for human sexual development, psy-hosexual development and their implications on patient-therapist interaction including transference and countertransference phenomena.