Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 7; Sayı: 4>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2014;7(4):19-25
Kanserli Hastalarda Madde ile İlişkili Bozukluklar
Z Kotan, Z Arıkan
 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Kanser hastalarında madde kullanım bozukluklarının tanısı ve tedavisi oldukça karmaşık ve zorlayıcı olabilmektedir. Kanserli hastalarda madde kullanım bozukluğu epidemiyolojisini araştıran az sayıda çalışma vardır. Madde kullanım bozuklukları ile ilgili tanımlamalar kanserli hastalarda yeniden gözden geçirilmelidir. Bu hastalardaki anormal ilaç alma davranışı iyi değerlendirilerek, bu davranışın gerçek bir madde kullanım bozukluğuna ya da yalancı bağımlılığa bağlı olup olmadığı ortaya konmalıdır. Madde kullanım bozukluğu olan hastalarda komorbid psikiyatrik bozuklukların varlığı mutlaka araştırılmalıdır. Madde kullanım bozukluğu ve kansere bağlı ağrı belirtileri olan hastalara klinik yaklaşımda gözetilmesi gereken ilkeler vardır. Madde kullanım bozukluğunun biyolojik, kimyasal, sosyal ve psikolojik yönlerini ele alan ekip çalışmasını içeren bir tedavi planı ile ağrının etkin şekilde tedavisi ve madde kullanımının kontrol altına alınması sağlanabilir.
Substance Related Disorders in Cancer Patients
The diagnosis and treatment of substance related disorders in cancer patientrs may be complex and challenging. There are few studies investigating the epidemiology of substance related disorders in cancer patients. Definitions related with substance related disorders should be reviewed in cancer patients. Aberrant drug-taking behaviours must be carefully evaluated and it should be revealed whether the aberrant behaviour is due to a real substance use disorder or pseudoaddiction. Comorbid psychiatric disorders must be identified in cancer patients with substance related disorders. There are principles to be considered in clinical approach to cancer patients with pain and substance related disorder. A treatment plan that involves a team work which recognizes the biologic, chemical, social and psychologic aspects of substance related disorders provides the effective management of pain and control of substance use.