Dergi Ara >>
Yıl:1998; Cilt: 6; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1998;6(2):17-22
Psikososyal Boyutları ile Bazı Kriz Olguları
EA Oral
A.Ü. PUAM, Ankara
Ruh Sağlığı ve toplumsal değişim konulan, Kriz Merkezi'ne başvuran bazı olgular üzerinden ele alınmış, Özellikle bireye ve ilişkilerine yansıyan yö­nüyle aktarılmaya çalışılmıştır.
Eight Crisis Cases by The Psychococial Dimensions
Issues on mental health and social changes were taken into consideration by the cases who applied Crisis Intervention Center. Especially social changes and motives were presented by the effects on individual and his/her relations.