Dergi Ara >>
Yıl:1998; Cilt: 6; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1998;6(2):9-16
Korku: Sebepleri, Sonuçlan ve Başetme Yolları
T Gençöz
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Korku kişinin kenefi düşüncelerinin sebep oldu­ğu bir duygudur. Bu düşüncelerin İçeriğinde "tehli­ke" olduğu için korku reaksiyonu verilir. Bu nedenle aynı durumla karşılaşan değişik kişiler, farklı dü­şünceleri neticesinde farklı reaksiyonlar verebilir­ler. Ancak çoğu zaman korkuyu yaşayan kişiler bunun kendi düşüncelerinden kaynaklandığını bil­medikleri için etkili bir çözüm üretme yoluna git­mezler ve çaresizlik yaşayarak, korkularını kriz bo­yutlarına taşıyabilirler. Yaşanan bu krizler de kaçınma davranışlarını arttırarak hayattan zevk alma potansiyelini azaltırlar. Öte yandan, korku hissini yaratan ortamdaki düşüncelerini sorgulayan ve bu ortamdan kaçmayan kişiler, bu duygularını yenmeleri sonucunda hem önemli beceriler kaza­nırlar hem de kendilerine olan güven ve yeterlilik histerinin artması gibi anlamlı gelişmeler gösterir­ler.
Fear: Causes, Consequences, and Ways of Coping
Fear is an emotion that is a product of one's own thoughts. Due to the fact that the content of these thoughts includes "danger", fear reaction is exhibited. Thus, different individuals who are ex­posed to similar situations may give different reac­tions as a result of their differences in thought. On the other hand, since usually people in fear do not know that their reactions are caused by their own thoughts, they do not look for an efficient coping style and consequently crisis is experienced, ac­companied by feelings of helplessness. The experi­enced crisis may increase the number of avoidant acts and lead to a deprivation in the obtained pleasure in life. On the other side, those people who question their thoughts that are developed in fear evoking situation and who do not escape from these situations may reduce their fear, and in due course they gain some important skills and show significant improvements like increasing their self-esteem and self-efficacy.