Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 7; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2014;7(3):30-35
Depresyonun Nörobiyolojisinde Endokrinin Yeri Var mı?
Ş Kartalcı
İnönü Üniversitesi, Malatya
Depresyon belirli nöroendokrin değişikliklerin görülebildiği kompleks bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Nöroendokrin eksenler yalnızca beden işlevlerini düzenlemekle kalmaz, beyinde de önemli etkilere sahiptir. Hipotalamo-pituiter adrenal eksen, hipotalamo-pituiter-tiroid eksen ve hipotalamo-pituiter-gonad eksenlerin değişen aktiviteleri major depresyondaki en önemli biyolojik bulgulardır. Ancak depresyondaki nöroendokrin anormalliklerin altında yatan mekanizmalar hala tam olarak açıklanamamıştır. Bu yazıda depresyonun etyolojisi hakkındaki nöroendokrin teoriler özetlenecektir.
Does the Endocrine System Have Role in the Neurobiology of Depression?
Depression is considered to be a complex disease in which the involvement of certain neuroendocrine alterations are found. The activated neuroendocrine axis not only regulates body peripheral functions but also has profound effects on the brain. The altered activities of hypothalamic-pituitary-adrenal axis, hypothalamic-pituitary-thyroid axis and hypothalamic-pituitary-gonodal axis are the most consistent biological findings in major depression. But the mechanisms underlying the neuroendocrine abnormality in depression are still unclear. In this paper, the neuroendocrine theories about the etiology of depression are reviewed.