Dergi Ara >>
Yıl:1998; Cilt: 6; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 1998;6(2):1-8
Uyum Psikolojisi
F Gençöz
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Uyum doğumdan ölene dek günlük olaylarla karşı karşıya gelen her İnsanın yaşadığı doğal bir süreç olarak düşünülebilir. Bu süreç, insanın içinde bulunduğu ortamda bir talebin doğması ile başlar ve kurulu dengeleri bozar. Bozulan dengelerin tek­rar kurulabilmesi İçin insan gerekli bir çok mekaniz­maya zaten sahiptir, ya da bu mekanizmaları geliş­tirebilme potansiyeli bulunmaktadır. Gelişme ve uyum sürecinin önemli unsurları taleplerin muhake­me edilişi sonucunda ortaya çıkan reaksiyonlar, verilen reaksiyonların davet ettiği diğer reaksiyon­lar ve ortaya çıkan yeni durumun muhakemesidir. Bu unsurlar sağlıklı ve sağlıksız uyumu birbirinden ayıran kriterleri de belirleyebilirler.
Psychology of Adjustment
Adjustment is a natural process of people who face life events from birth to death. This process starts with a birth of a demand and then it disturbs established balances of the environment. !n order to re-establish the disturbed balances, human be­ings possess necessary mechanisms or they pos­sess the potential to develop these mechanisms. The important parts of development and adjust­ment processes are reactions that are the result of cognitive evaluations of the demands, evoked re­actions, and cognitive evaluation of the new situa­tion. These parts may determine the criteria to sep­arate healthy adjustment from unhealthy adjustment.