Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2013;6(3):32-38
Uyku Bozuklukları ve Hukuk
KS Karataş, M Bilici
Rize Devlet Hastanesi, Rize
Uyku bozukluklarının insan hayatına ve toplumsal yaşama etkilerini araştırmak araştırmacıların ilgilendiği alanlardan biri olmuştur. Araştırmacılar birçok bilimsel veri ile uyku bozukluklarının bireysel ve toplumsal zararlarını ortaya koymuş, bu zararların nasıl önlenebileceği sorusunu gündeme getirmiştir. Uyku bozukluklarının bireysel zararının önlenebilmesi kişilerin bu konuda aydınlatılıp erken tanısı ile olabilirken toplumsal zararların önlenebilmesi bu konularda hukuksal alanda yapılacak yasal düzenlemelerle en alt düzeye indirilebilir. Bireysel etkilenmeler sonucu toplumsal sonuçlar da beraberinde gelebilir. Uyku bozukluklarının neden olabileceği gündüz aşırı uykululuk hali, yorgunluk, kognitif yavaşlama genel olarak performansı bozar, iş ve trafik kazaları gibi toplumsal zararlara neden olabilir. Son yıllarda uyku bozukluklarının yol açtığı toplumsal etkilenmeleri sınırlamaya yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerle uyku bozukluğu varlığında kişinin özürlülük oranı ve askerlik görevini yapıp yapamayacağı gibi hususlar gözden geçirilirken bireyin, işlenen suç veya neden olunan zarar için ceza ehliyeti olup olmadığı, sürücü belgesi uygulamaları, iş kazaları gibi hukuksal konulara da açıklık getirilmeye çalışılmıştır.
Sleep Disorders and Law
Scientests investigate the effects of sleep disorders to social and human life that has been one of the areas of concern. Researchers revealed individual and social harms of sleep disorders with many scientific datas. They have raised the question of how to prevent these losses.While individual losses of sleep disorders may be prevented with persons clarification and early detection in these areas, social losses can be minimized with legal regulations. Social cosequences can result of individual impacts. Sleep disorders can be caused excessive daytime sleepiness, fatigue, cognitive slowing that impairs performance, can result social harms as trafic and industrial injury.Recent years legislative amendments have been done to limit the social causes of sleep disorders. This arrangements can clarify the presence of sleep disorder with crime or caused damage that persons have criminal responsibility or not, application of driver license, industrial injury and review the person's disabbility rate and military service.