Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 6; Sayı: 2>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2013;6(2):72-82
Bipolar Bozukluk Tedavisi
AD Başterzi
Mersin Üniversitesi, Mersin
Bipolar bozukluk, dönemler halinde seyreden, yaşam boyu süren ve büyük oranda yeti yitimine yol açan bir hastalıktır. Mani, karma ve depresif dönemlerle ya da hipomani ve depresif dönemler şeklinde seyredebilir. Mani, karma ya da depresyon dönemleri sıkıntılı durumlardır ve kişilerin sosyal etkinlikleri, kişilerarası ilişkileri, eğitim ve iş yaşamındaki işlevsellikleri üzerine yıkıcı etkileri vardır. Mani, hipomani, karma ve depresyon dönemleri farklı ve özgül tedavilere gereksinim duyduğu için, Bipolar bozukluk tedavisi karmaşık bir konudur. Bu nedenle bipolar bozukluk konusunda deneyimli uzmanlardan oluşan ulusal ve uluslararası gruplar tedavi rehberleri geliştirmiştir. Bu tedavi rehberlerinin birçoğu son 5 yıl içinde yenilenmiştir. Bu makalede, bipolar bozukluk tedavisi ile ilgili ulaşılabilen veriler özetlenecek ve gözden geçirilecektir.
Treatment of Bipolar Disorder
Bipolar disorder is an episodic, life-long and substantially disabling disorder. Clinical features include periods of mania, mixed episodes and depression, or hypomania and depression. These manic, mixed and depressive episodes are distressing and often have detrimental effect on occupational or educational functioning, social activities and interpersonal relationships. Treatment of bipolar disorder is a complex issue due to specific and different treatment needs to be considered separately for manic, hypomanic, mixed and depressive episodes. For that purpose, international and national expert specialist groups regarding bipolar disorder have constituted a lot of treatment guidelines. Many of these guidelines have been updated in the last 5 years. The current article attempts to review and summarize the available data on the treatment of bipolar disorder.