Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2013;6(1):55-60
Toplumsal Cinsiyet ve Aile Terapileri
S Örsel
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Bugün gerek popüler kültürde gerekse bilimsel alanda yapılan çalışmalarda toplumsal cinsiyet konuları en sık tartışılan konulardandır. Son yüzyıldaki hızlı kültürel değişimle birlikte aile terapileri alanında evlilik terapileri, danışmanlığı ve çiftlerin terapi arayışı artmıştır. Erkekler ve kadınların yakın çift ilişkisinde farklı şekilde iletişim kurması varsayımları kültüre, toplumsallaşma farkına, endüstriyel-teknolojik topluluklarda kadın ve erkek rollerine de atfedilmektedir. Aile terapisi teorileri, sağlıklı evlilik ve çift uyumsuzluğunun kökenleriyle ilgili birçok görüş bildirmiştir. 1970'lerde aile-çift terapileri uygulamalarıyla ilgili değerlendirmeler yapılmaya başlanmış ve birçok temel varsayım sorgulanmıştır. Feminizm, çok kültürlülük ve post-modernizm akımları bunda özellikle etkili olmuştur. Bugün akredite edilen programların müfredatında aile içi şiddet, güç, kültürel özellikler gibi konular bağlamında toplumsal cinsiyet konularına yer verilmektedir. Bu yazıda kadın ve erkek olarak toplumsal cinsiyet rollerinin yakın çift ilişkisinde ele alınması, biyolojik özelliklerden bağımsız olup olmadığı, son olarak akreditasyon kurumlarının bu konunun eğitimlerde yer alması konusundaki çalışmalarına yer verilmiştir.
Gender and Family Therapies
Today, gender issues in popular culture and also in scientific field studies are the most common discussed concepts. In the field of family-marriage therapy, couples seeking treatment and counseling have increased with rapid cultural change in the last century. The hypothesis that men and women communicate in different ways with close relationship is also attributed to the differences in culture, socialization and the gender roles in industrial-technological societies. Family therapy theories reported various ideas about the healthy marriage and the origins of couple distress. In the 1970s, assessments have been begun about family-couple therapy practices and many of the basic assumptions have been questioned. Feminism, multi-culturalism and post-modernism are the most effective streams in that review. Today, domestic violence, power and cultural features in the context of gender are included in accredited curriculum of family therapy education programs. In this article, the gender roles of men and women in close relationships, whether it's due to biological features or not and finally accreditation bodies? works on this topic are given for taking place in curriculums of family therapies have been addressed.