Dergi Ara >>
Yıl:2004; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi; 2004;5(1):26-34
Yaşlıda Normal Cinsellik Ve Cinsel İşlev Bozuklukları
E Eker
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, İSTANBUL
Yaşlılıkta fonksiyonel psikiyatrik hastalıklar ve bilişsel bozukluklar çok fazla araştırıldığı halde cinsel işlev bozuklukları üzerinde çok az durulmuştur. Yaşlı kişilerin, toplumun daha genç üyelerine oranla daha az cinsel bilgiye sahip oldukları ve daha az cinsellikten söz etme eğiliminde oldukları düşünülür. Oysa cinsellik yaşlıda emosyonel yakınlığı korumak, fiziksel doyumu yaşamak ve devam eden biyolojik gereksinmeleri karşılayabilmek için gereklidir. Yaşlı cinsellikle kendini daha genç hisseder, bedenini farkeder, yeni bir cinsel kimlik oluşturabilir. Bağımsızlığını ortaya koyar ve toplumun mitlerine meydan okur