Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 3; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi; 2014;3(1):53-56
Üç olgu üzerinden istifleme bozukluğu: DSM-5' de yeni bir tanı
SD Bulut , E Alataş, T Berkol , HŞ Özçelik , S Bulut
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve araştırma Hastanesi, Ankara
Kompulsif istifleme; aşırı toplama ve biriktirme, toplanan aşırı miktardaki öğeleri atmada başarısızlık ile karakterize bir sorundur. DSM-IV-TR (Diagnostic and statistical manual of mental disorders fourth edition text revision)’de obsesif- kompulsif bozukluğun (OKB) bir belirtisi olarak kabul edilmesine rağmen kompulsif istifleme ve OKB’nin farklı biyolojik, kognitif ve davranışsal mekanizmalara sahip olabileceği düşünülmekte ve diğer pek çok ruhsal rahatsızlığa eşlik edebilmektedir. Bu nedenlerden ötürü İstifleme Bozukluğu tanısı DSM-5 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders fifth edition)’te Obsesif- kompulsif ve ilişkili bozukluklar sınıflaması altında yer almaktadır. Bu olgu sunumunda DSM-IV-TR’ye göre farklı tanı kategorisinde sınıflandırılan üç olgudan bahsedilecek ve İstifleme Bozukluğu’na değinilecektir
Hoarding Disorder trough 3 cases, a new mental disorder in DSM-5 
Compulsive hoarding is a problem characterized with excessive collection and accumulation, failure to discard the excess amount of collected items. Although it is considered to be a symptom of obsessive-compulsive disorder in DSM-IV-TR, it is thought that compulsive hoarding and OCD may have different biological, cognitive and behavioral mechanisms and compulsive hoarding may be associated with many other psychological illnesses. For these reasons, in DSM-5 hoarding disorder diagnosis is located under the classification of obsessive-compulsive and related disorders. In this case report,three cases classified in different diagnostic categories according to DSM-IV-TR will be mentioned and hoarding disorder will be discussed