Dergi Ara >>
Yıl:2013; Cilt: 3; Sayı: 4>> Özet
Psikiyatride Güncel; 2013;3(4):299-311
Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: Risk etkenleri ve klinik gidiș
L Gülseren
Atatürk Eğitim ve Araștırma Hastanesi, İzmir.
Doğum yapmak, özellikle duygudurum bozukluklarına yatkınlığı olan kadınlarda ruhsal bozuklukların başlaması ya da alevlenmesi için riskin yüksek olduğu bir dönemdir. Ruhsal bozukluklar anneyi ve bebeği olumsuz etkileyebilir. Doğum sonrası depresyonu ve psikoza oranla anksiyete bozukluklarıyla ilgili daha az çalışılmıştır. Kadınlar damgalanma kaygısından dolayı yardım almak için başvuruda bulunma konusunda isteksiz olabilirler ya da belirtilerini lohusalığa atfedebilirler. Tanı ve tedavinin gecikmesi hastalığın uzun sürmesine, belirtilerin daha şiddetli olmasına ve tedaviye güç yanıt vermesine neden olabileceği gibi annenin ve bebeğin güvenliği açısından da risk oluşturur. Risk grubunda yer alan kadınlar doğumdan sonra yakından izlenmelidir. Bu yazıda lohusalıkla ilişkili duygudurum bozuklukları, psikotik bozukluklar ve anksiyete bozuklukları yaygınlık, etiyoloji, risk etkenleri ve klinik gidiş yönünden gözden geçirilmektedir.
Psychiatric disorders in the postpartum period: risk factors and clinical course
Childbirth is a high risk period for the onset or recurrence of psychiatric disorders, particularly in women with a vulnerability to affective disorders. Postpartum psychiatric disorders can negatively affect women, and their offspring. Relative to postpartum depression and psychosis, less attention has been given to postpartum anxiety disorders. Women may be reluctant to admit to having a psychiatric disorder due to the stigma of mental illness or they may attribute their symptoms to the normal postpartum period. Early identification of postpartum psychiatric disorders is crucial for good outcome: delays result in longer, more severe and difficult–to-treat episodes and risk the safety of the mother and infant. Women who have risk factors should be closely monitored after birth. This review examined several postpartum psychiatric disorders, mood disorders, psychotic disorders, and anxiety disorders for findings on prevalence, etiology, risk factors, and clinical course.