Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 15; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2014;15(1):40-43
Kodein ve Kanabinoid Kullanımına Bağlı Duygudurum Bozukluğu: Bir Olgu
F İzci, SB Zincir, R Bilici, ÜB Semiz
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bağımlılık yapan maddeler, Merkezi Sinir Sistemi’ni etkileyerek duygudurum bozuklukları, psikotik bozukluklar ve davranış bozukluklarına sebep olmaktadır. Bir morfin türevi olan kodein ve kannabis bağımlılık potansiyeli olan maddelerden biridir. Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan bazı preperatlar parasetamol klorfeniramin yanı sıra düşük dozda kodein fosfat içermektedir. Bu olgu sunumunda kanabinoid bağımlısı olan ve yüksek dozlarda kodein kötüye kullanan duygudurum bozukluğu gösteren bir olgu sunulmuştur.
Mood Disorder associated with Cannabinoid and Codeine Use: A Case Report
Addictive substances cause mood disorders, psychotic disorders and behavioral disorders by affecting the Central Nervous System. Cannabis and codeine, a morphine analog, are substances that have addiction potential. Some preparations used to treat common cold may contain codeine as well as acetaminophen and chlorpheniramine. Here we present a case who had been addicted to cannabis for 6 years and later started to abuse high doses of common cold medications containing codeine and started to show symptoms of mood dysorder with psychotic features. Key words: