Dergi Ara >>
Yıl:2014; Cilt: 15; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2014;15(1):34-39
Çağımızın Sağlık Sorunu: Çocuklarda İnternet Bağımlılığı
D Gözen, AS Kurt, N Canbulat
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu iletişim ağı olan internetin kullanımı hızla artmaktadır. Bu durum internet bağımlılığını da beraberinde getirmektedir. Bu sistematik derleme, çocuklarda internet bağımlılığının görülme sıklığını, risk faktörlerini ve korunmada hemşirelerin rollerine yönelik araştırmaları değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Amaca yönelik verileri, Ocak 1996-Nisan 2010 yılları arasında Medline/PubMed, Türk Medline ve Akademik Google arama motorlarında tam metni yayınlanan Türkçe ve İngilizce makaleler oluşturdu. Literatür taramada “internet bağımlılığı”, “patolojik internet kullanımı”, “aşırı internet kullanımı” “çocuk” ve “hemşirelik” terimleri kullanıldı. Yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan, çocuk yaş grubunu kapsayan ve internet bağımlılığı sıklığı, risk faktörleri ya da internet bağımlılığından korunmada hemşirenin rollerine yönelik olan araştırmalar çalışma kapsamına alındı. Bulgular: Yapılan tarama sonucunda bu sorulara cevap olacak nitelikte 33 araştırma bulundu. Araştırma kapsamına alınan çalışma sonuçları incelendiğinde; internet bağımlılığı sıklığının %2,4-60 arasında değiştiği belirlendi. İnternet bağımlılığına neden olabilecek faktörler arasında yaş (adolesan yaş grubu), cinsiyet (erkek), psikolojik sorunlar, evde internet kullanımı, internet kullanım amacı (oyun, sohbet), internete bağlanma süresi yer almakta idi. Sonuç: İnternet bağımlılığından korunmada hemşirenin rolüne ilişkin araştırma sorusu doğrultusunda yapılan incelemede; çocukları internet bağımlılığından korumada hemşirenin rollerine yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.
The Current Health Problem: Internet Addiction in Children
Objective: Internet using which is the communication network of interconnected computer systems is rapidly increasing. This systematic review is planned to assess articles related with frequency and risk factors of internet addiction at childhood age and nurses’ role to prevent children from internet addiction. Method: The data were selected from articles publishing Turkish and English, to be placed in MEDLINE (PubMed), Turkish Medline and Scholar Google between January 1996 and April 2010. The terms such as “internet addiction”, “pathological internet use”, “child” and “nursing” were used in literature screening. The researches which publication language is Turkish or English, including childhood age, internet addiction, risk factors or nursing roles for prevention from internet addiction were included in the study. Results: According to the screening results; 33 researches were found as the answers of these questions. While the results of the study were analyzed, internet addiction rate was determined to vary between 2.4 to 60 %. Risk factors which can be caused to internet addiction were age (adolescent), sex (male), psychological problems, using internet at home, purpose of using internet (games, chat), connecting to the internet duration. Conclusion: The examination in accordance with the question which “what is the role of nurse to prevent children from internet addiction” is concluded that there was not found any research about the roles of the nurses to protect children from internet addiction.