Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2012;5(3):38-42
Obsesif Kompulsif Bozukluk Genetiği
C Şengül, H Herken
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) hem çocukları hem de erişkinlerde işlevsilliği önemli ölçüde bozan yaygın bir hastalıktır. OKB etiyolojisinde kalıtsal faktörler önemli bir rol oynamaktadır. Biz bu yazımızda, özellikle OKB genetiği çalışmalarının çoğunluğunu oluşturan aday gen çalışmaları üzerine odaklandık. Yapılan çok sayıda aday gen çalışması özellikle serotonerjik ve dopaminerjik sistemlerle OKB ilişkisi üzerineydi. Ayrıca yazımızda klasik aile ve ikiz çalışmalarından başlayarak tüm genomun incelendiği modern bağlantı ve ilişki analizi çalışmalarına kadar OKB genetiği ile ilgili tüm çalışmaları gözden geçirdik.
Genetics of Obsessive Compulsive Disorder
Obsessive compulsive disorder (OCD) is a common psychiatric disorder that can have disabling effects on both adults and children. Heredity has a major role in OCD etiology. In this report we focused on canadiate gene studies which are forming the majority of genetic studies. Many candidate gene studies have been conducted and most of them have focused on genes in the serotonergic and dopaminergic pathways.we also reviewed all genetic studies on OCD, begining from classical family and twin studies to modern genome wide assosiation and linkage studies.