Dergi Ara >>
Yıl:2012; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2012;5(3):33-37
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Silik Nörolojik Belirtiler
GS Varma, S Tümkaya, F Karadağ
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli
Silik nörolojik belirtiler nörogelişimsel bir bozukluğa ikincil ortaya çıktığı düşünülen ve beyin görüntüleme yöntemleri ile hangi bölgeden kaynaklandığı gösterilemeyen minor nörolojik bozukluklardır. Silik nörolojik belirtilerin nörogelişimsel sorunların varlığına işaret ettiği düşünülmektedir. OKB hastalarında silik nörolojik belirtilerin sağlıklı kişilere göre daha fazla görüldüğü belirlenmiştir. Bu belirtilerin hastalık şiddeti ve tedaviye yanıt ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.
Neurological Signs in Obsessive Compulsive Disorder
Neurological soft signs are defined are minor neurological abnormalities that are thought to be secondary to a neurodevelopmental abnormality, and they cannot be localized by brain imaging methods. Neurological soft signs is thought to indicate the presence of neurodevelopmental problems. It has determined that neurological soft signs were more common in patients with OCD than in healhy individuals. These symptoms may be associated with disease severity and response to treatment.