Dergi Ara >>
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni>> Yıl:2008; Cilt: 18; Sayı: Ek 2
Derleme
1. Aripiprazol’ün farmakodinamik ve farmakokinetik özellikleri
H Soygür
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2008; 18(Ek 2):1-6
ÖZET
TAM METİN
2. Şizofreni ve bipolar bozukluğun genetiği; örtüşen ve ayrılan noktalar
B Dölek, H Herken
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2008; 18(Ek 2):7-20
ÖZET
TAM METİN
3. Şizofreni tedavisinde yeni kuşak antipsikotikler: Dopamin sistemi dengeleyicileri ve aripiprazol
K Alptekin
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2008; 18(Ek 2):21-26
ÖZET
TAM METİN
4. İkiuçlu bozuklukta aripiprazol
A Uluşahin
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2008; 18(Ek 2):27-34
ÖZET
TAM METİN
5. Şizofreni hastalarında aripiprazol’ün tolerabilitesi ve güvenirliği
KO Karamustafalıoğlu, N Karamustafalıoğlu
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2008; 18(Ek 2):35-42
ÖZET
TAM METİN