Dergi Ara >>
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi>> Yıl:2022; Cilt: 6; Sayı: 12
Olgu Sunumu
1. Gerçeklik Terapisi Açısından Gelecek Günler Filminin Analizi
MB Özdemir
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2022; 6(12):93-110
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
2. Bireysel Karşılıklılık Normu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Güvenirlik ve Geçerlik Analizi
E Üzümçeker, S Akfırat
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2022; 6(12):111-125
ÖZET
TAM METİN
3. Dürtüsel Satın Alma Eğilimi: Bilişsel Faktörler, Kişilik Özellikleri ve Duygulanımın Rolü
H Kafadar, S Yılmaz
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2022; 6(12):127-142
ÖZET
TAM METİN
4. Bağlanma Stilleri ve Sosyal Fobi Arasındaki İlişkide Kişilerarası İlişkiler ve Benliğin Ayrımlaşmasının Aracı Rolü
Y Bilge, E Sezgin, H Ersal
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2022; 6(12):143-165
ÖZET
TAM METİN
5. Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri, Üstbiliş, İnternet Kullanım Fonksiyonu ve Problemli İnternet Kullanım Özelliklerinin İncelenmesi
N Olgun Kaval, NS Görgü Akçay, G Kılıç
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2022; 6(12):167-202
ÖZET
TAM METİN