Dergi Ara >>
Spiritual Psychology and Counseling>> Yıl:2020; Cilt: 5; Sayı: 2
Araştırma
1. Okul Yöneticilerinin Ruhsal Liderlik Stilinin Okul Kültürüne Etkisi
M Özgenel, S Ankaralıoğlu
Spiritual Psychology and Counseling, 2020; 5(2):137-165
ÖZET
TAM METİN
2. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İyimserlik, Mutluluk, Yaşam Anlamı ve Yaşam Doyum Düzeyleri: Çok Örneklemli İlişkisel Bir Çalışma
A Baltacı, SN Yağlı Soykan
Spiritual Psychology and Counseling, 2020; 5(2):167-184
ÖZET
TAM METİN
3. Y Kuşağında Algılanan Stres ve Dini Tutumun Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi
S Kahraman, ET Yasin, FO Eken
Spiritual Psychology and Counseling, 2020; 5(2):185-202
ÖZET
TAM METİN
4. Çok Kültürlü bir Dünyada Beyaz bir Psikolojik Danışman Olmak: Manevi ve Çok Kültürlü bir Psikolojik Danışmanlık Dersine olan İhtiyacı Anlamak
K W Soucheray
Spiritual Psychology and Counseling, 2020; 5(2):203-218
ÖZET
TAM METİN
5. Psikolojik Danışmada Maneviyata Yönelik Danışman Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
F Kasapoğlu
Spiritual Psychology and Counseling, 2020; 5(2):219-236
ÖZET
TAM METİN
6. Duygu Odaklı Çift Terapisi ve Maneviyat
M Nurlu
Spiritual Psychology and Counseling, 2020; 5(2):237-250
ÖZET
TAM METİN