Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Dergisi>> Yıl:1984; Cilt: 5; Sayı: 17
Araştırma
1. Çocukların Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Tanıtımı ve Güvenirlik Çalışması
M Akçakın
Türk Psikoloji Dergisi, 1984; 5(17):3-6
TAM METİN
Derleme
2. Çalışan Kadınların Sorunları
HZ Doğan, G Budak
Türk Psikoloji Dergisi, 1984; 5(17):8-13
TAM METİN
Araştırma
3. Bilişsel İşlevler Yönünden Normallerle Depresif Hastaların Karşılaştırılması
N Yüksel
Türk Psikoloji Dergisi, 1984; 5(17):14-17
TAM METİN
4. Şizofrenide Bilişsel Bozuklukların Ölçümü ve Psikoloji Hasar Ölçeği - PHÖ
P Uçman
Türk Psikoloji Dergisi, 1984; 5(17):18-23
TAM METİN
5. MMPI'ın Normal Türk Örneklemindeki Madde Analizi
N Erol
Türk Psikoloji Dergisi, 1984; 5(17):24-30
TAM METİN
6. 45 Derecelik Açıların Çizilmesinde Temel Çizgi Yönelimi ve Çeyreklik Etkisi
R Bayraktar
Türk Psikoloji Dergisi, 1984; 5(17):31-38
TAM METİN
Derleme
7. Psikoterapide İyileşme Ölçütleri
M Güney
Türk Psikoloji Dergisi, 1984; 5(17):39-42
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Kısa Dönemli Psikoterapiler 
I Sayıl, Y B Doğan
Türk Psikoloji Dergisi, 1984; 5(17):43-49
TAM METİN
9. Davranışçı Yaklaşımla (Exposure in Vivo) Kleptomani Tedavisi: Bir Vaka Analizi 
M Başoğlu
Türk Psikoloji Dergisi, 1984; 5(17):50-53
TAM METİN