Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2020; Cilt: 7; Sayı: 1
Derleme
1. Travmanın nitel ve öznel yönlerine bir bakış: Öyküsel terapi yaklaşımları
G İkizer
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(1):1-19
ÖZET
TAM METİN
2. Lacanyen Yaklaşımda Cinsiyetlenme ve Histeri Nevrozu
S Aydoğ
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(1):20-40
ÖZET
TAM METİN
3. Ruh Sağlığı Alanında Genetik ve Çevre: İkiz Araştırmaları
Ş Baştemur, MA Kurşuncu
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(1):41-56
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Ben-Tovim Walker Beden Tutum Ölçeği (BTWÖ)’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
FA Uluyol
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(1):57-77
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Vaka İncelemesi: Bir Obsesyon Nevrozu Vakasının Psikanalitik Kuram Üzerinden İncelenmesi Örneği
MS Polat, F Gençöz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(1):78-109
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Hoş Bir Kasabanın Şiddete Varan Öyküsü: Pleasantville’de Belirsizliği Yönet(eme)mek
S Küçükkömürler
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2020; 7(1):110-123
ÖZET
TAM METİN