Dergi Ara >>
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi>> Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 2
Araştırma
1. Terapi İlişkisinin Terapist ve Danışanın Kaçınma Örüntüleri Açısından İncelenmesi: Bir Konuşma Analizi Çalışması
S Sarı
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(2):106-126
ÖZET
TAM METİN
2. Bağlanma Stilleri, Duygu Düzenleme, Reddedilme Duyarlılığı, Yakınlık Korkusu ve Kendini Saklamanın Kırılgan Narsisizm ile İlişkisi
Ş Elibol, ESS Tok
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(2):127-148
ÖZET
TAM METİN
3. Türkiye’de Ruh Sağlığı Çalışanlarının Gey ve Lezbiyenlere Yönelik Tutumları
E Tuna
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(2):149-168
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
4. Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Öfke Kontrol Probleminde Şema Terapiyi Kullanmak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım
BK Karaca, N Ateş
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(2):169-182
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. The Sinner Dizisinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu Bağlamında Çözümlenmesi
T Yılmaz
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(2):183-203
ÖZET
TAM METİN
6. Alzheimer Hastalığına Bilişsel Süreçler ve Klinik Çerçeveden Bakış: Şahsiyet Dizisinin Kritik İncelemesi
H Kaynak
Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 2019; 6(2):204-222
ÖZET
TAM METİN