Dergi Ara >>
Türk Psikoloji Yazıları>> Yıl:2016; Cilt: 19; Sayı: 37
Derleme
1. Hangi Narsizm? Büyüklenmeci ve Kırılgan Narsizmin Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Gözden Geçirme
D Eldoğan
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(37):1-10
ÖZET
TAM METİN
2. Aralık Zamanlama: Kuramsal ve Deneysel Yaklaşımlar
B Akdoğan, F Balcı
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(37):32-34
ÖZET
TAM METİN
3. Bir Sistemi Meşrulaştırma Pratiği Olarak Kendini Nesneleştirme
G Doğan
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(37):35-45
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Dolaylı Utanma Ölçeğinin Amerika Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirliği
İM Orta, A Uysal, E Helvacı, G Akbaş, JL Bryan
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(37):57-59
ÖZET
TAM METİN
5. Otobiyografk Bellek İşlevleri Ölçeği'nin (OBİÖ) Geliştirilmesi
N Er, F Yaşın
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(37):73-75
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Sınırda Kişilik Bozukluğu'nun Nedeni ve Sonucu Olarak Kişilerarası Travma: Gözden Geçirmeye Dayalı Bir Model Önerisi
Y Oruçlular
Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(37):89-92
ÖZET
TAM METİN