Dergi Ara >>
The Journal of Neurobehavioral Sciences>> Yıl:2015; Cilt: 2; Sayı: 2
Araştırma
1. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Dikkat Eksikliğive Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı ve Sosyodemografik ve KlinikÖzelliklerle İlişkisi: Retrospektif Bir Çalışma
S Nurmedov, OC Noyan, AE Darçın, O Yılmaz, N Dilbaz
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2015; 2(2):50-55
ÖZET
TAM METİN
2. Nevrotik Organizasyonlu Bireylerin Kişilik Özelliklerinin ve Aile İlişkilerinin Kontrol Grubuna Göre Kıyaslanması
D Karayün, TD Berkol, H Erensoy, E Kırlı, S Islam, D Şahin
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2015; 2(2):56-63
ÖZET
TAM METİN
3. Gelişimsel Diskalkuli Sahibi Yetişkinlerde Nöral Bağlantıların fMRI ile İncelenmesi
S Şahin
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2015; 2(2):64-71
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Gama Aminobütirik Asit Tip A Reseptör Alt Tiplerinin Farklılaşmış Fonksiyonlari: Fazik ve Tonik Inhibasyon
A Arslan
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2015; 2(2):72-76
ÖZET
TAM METİN
5. Serebellumun Obsesif-Kompulsif Bozukluk İle İlişkili Beyin Ağı Modeline Eklenmesi
I Kaşıkçı, B Metin, C Taş
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2015; 2(2):77-79
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Hezeyanlı Bozukluk, Subklinik Hipotiroidizm ve Hirsutizmin Eşzamanlı Görünümü: Olgu Sunumu
FD Kaya, RE Er
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2015; 2(2):80-82
ÖZET
TAM METİN
7. Sertralinin İndüklediği Normoprolaktinemik Galaktore
MA Camkurt, N Şimşek
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2015; 2(2):83-84
ÖZET
TAM METİN
8. Olanzapinle İndüklenmiş Nöbetler
NA Uvais, VS Sreeraj
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2015; 2(2):85-86
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
9. Bir Bipolar Duygudurum Bozukluğu Hastasında Medroksiprogesteron Asetat ile İndüklenmiş Manik Epizod
F İzci, SK Çallı, Y Sever
The Journal of Neurobehavioral Sciences, 2015; 2(2):87-88
TAM METİN