Dergi Ara >>
Literatür Sempozyum>> Yıl:2015; Cilt: ; Sayı: 6
Araştırma
1. Akneli Vulgarisli Hastaların Stresle Baş Etme Tutumlarının Öfkeyi İfade Tarzlarıyla İlişkisi
S Aldemir, S Erpolat, S Tan, M Topcu, E Dalbudak
Literatür Sempozyum, 2015; (6):2-8
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
2. Geç Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozukluk: Bir Olgu Sunumu
Ç Hocaoğlu
Literatür Sempozyum, 2015; (6):9-13
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Adolesanlarda Risk Alma Davranışları ve Adolesana Yaklaşım
SÖ Akça, S Yıldız
Literatür Sempozyum, 2015; (6):14-22
ÖZET
TAM METİN
Araştırma
4. Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
D Avcı, S Sabancıoğulları
Literatür Sempozyum, 2015; (6):23-29
ÖZET
TAM METİN
5. 2012 Yılında KTÜ Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuru Yakınmalarında 1996 ve 2004 Yıllarındakilere Göre Değişimler ve Konulan Tanıların Değerlendirilmesi
M Karakuş, B Duran, V Kurt, S Kandil
Literatür Sempozyum, 2015; (6):30-40
ÖZET
TAM METİN
6. Dört Farklı Lise Türünde Ergenlerdeki Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygınlığı
A Akpınar, O Karamustafalıoğlu
Literatür Sempozyum, 2015; (6):41-48
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Otizm Spektrum Bozukluğu Olgusunda Trikotillomani
AH Alpaslan, N Soylu, C Çobanoğlu
Literatür Sempozyum, 2015; (6):49-51
ÖZET
TAM METİN