Dergi Ara >>
Journal of Mood Disorders>> Yıl:2013; Cilt: 3; Sayı: 1
Araştırma
1. Majör depresyon hastalarında atak sayısı ile serum haptoglobulin ve neopterin düzeyleri arasındaki ilişki
A Bolu, M Erdem, A Balıkcı, AE Bilgen, EÖ Akgül, Ö Uzun, M Öztosun
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(1):1-7
ÖZET
TAM METİN
2. Kuzey Karolina’daki bir ilde intihar oranlarının kömür yakıtlı eletrik üretim tesisi ile iilişkisi
JG Spangler
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(1):8-10
ÖZET
TAM METİN
3. İki uçlu bozukluğu olan kadınların sosyal ve üreme yaşamları: Türkiye’den tanımlayıcı bir çalışma
BB Annagür, SB Zincir, Y Bez, İ İnanlı, M Şahingöz, N Ateş, G Alpak
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(1):11-16
ÖZET
TAM METİN
4. İlk manik dönemde diyabet
AG Gençer, S Kesebir, ED Yılmaz
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(1):17-22
ÖZET
TAM METİN
5. Prostat kanseri hastalarında hastalık evrelerine göre anksiyete, depresyon, cinsel işlev bozuklu-ğu ve yaşam kalitesi
MC Kaya, Y Bez, A Demir, M Bulut, V Topçuoğlu, MK Kuşçu, NL Türkeri
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(1):23-27
ÖZET
TAM METİN
6. İran’ın güneybatısı, Shiraz’daki Behçet hastalarında psikiyatrik belirti sıklığı
F Bagheri, A Mani, A Tadayyoni, F Firozi, MA Nazarinia
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(1):28-32
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. İki uçlu bozukluk ve obsesif kompulsif bozukluk ekhastalığı: Üç olgu sunumu
KS Karataş, J Güler, A Hariri
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(1):33-36
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
8. Düşük doz essitalopram ile serotonin sendromu
N Öztürk, E Kara, GS Varma, E Değirmenci
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(1):37-40
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Agomelatin kullanımına bağlı gelişen karaciğer enzim yüksekliği
G Elboğa, F Bülbül, G Alpak, A Ünal, H Savaş
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(1):41-43
ÖZET
TAM METİN
Derleme
10. Örnekleme yöntemleri
S Kılıç
Journal of Mood Disorders, 2013; 3(1):44-46
ÖZET
TAM METİN