Dergi Ara >>
Editörden
1. Bipolar bozuklukta allostaz ve allostatik yükü yeniden değerlendirmek
A Özerdem
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(3):183-188
TAM METİN
Araştırma
2. Bir grup üniversite öğrencisinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu semptomları ve mizaç ve karakter profili ile ilişkisi
NB Akbaş, EZ Kılıç, O Zahmacıoğlu, H Atalay, Z Göktuna
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(3):189-195
ÖZET
TAM METİN
3. Özel bir bağımlılık merkezinde yatarak tedavi gören hastalarda psikiyatrik eş tanının bağımlılığın seyri ile ilişkisi
AE Darçın, S Nurmedov, CO Noyan, O Yılmaz, N Dilbaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(3):196-203
ÖZET
TAM METİN
4. Lise öğrencilerinde internet bağımlılığının DEHB ve tütün/alkol kullanma ile ilişkisi
Ö Metin, O Saraçlı, N Atasoy, O Şenormancı, VC Kardeş, HO Açıkgöz, E Demirci, UB Ayan, L Atik, AY Tahiroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(3):204-212
ÖZET
TAM METİN
5. Bakımevinde kalan şizofreni hastalarında yaşam kalitesi ve depresyon
H Ertekin, M Er, HY Özayhan, S Yayla, E Akyol, B Şahin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(3):213-221
ÖZET
TAM METİN
6. Iowa Kumar Testi: Normatif veriler ve yürütücü işlevlerle ilişkisi
S İçellioğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(3):222-230
ÖZET
TAM METİN
7. Aşırı Duyarlı Narsisizm Ölçeği (ADNÖ)’nin Türkçe adaptasyonu için geçerlik ve güvenirlik çalışması
BZ Şengül, E Ünal, S Akça, F Canbolat, M Denizci, G Baştuğ
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(3):231-241
ÖZET
TAM METİN
8. Öğretmen adaylarının ruh sağlığı ve yardım arama davranışları
E Uzman, BB Telef
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(3):242-254
ÖZET
TAM METİN
9. “Meslek” gibi annelik: Türkiye’de yaşayan orta-üst sınıftan kadınların kariyer sonrası annelik deneyimleri
O Zahmacıoğlu, H Atalay, NB Akbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(3):255-264
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Erişkin başlangıçlı hallervorden-spatz sendromunun psikiyatrik yönleri: İki olgu sunumu
EK Kütük, H Kaya, NA Kumsar, OB Kaya, N Dilbaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(3):265-268
ÖZET
TAM METİN
11. Paylaşılmış obsesif kompulsif bozukluk: Bir olgu sunumu
A Akpınar, B Tanrıtanır, H Balaban, A Demirdaş, K Demirci
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(3):269-272
ÖZET
TAM METİN
12. Aşırı doz bupropion alımı sonrası status epileptikus ve kardiyak arrest olan bir olgu sunumu
Fİ Uslu, NS Erdem, S Yağan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(3):273-275
ÖZET
TAM METİN
13. Ergen yaş grubunda katatoni ve ayırıcı tanısı: Bir olgu sunumu
C Tanıdır, H Adaletli, F Özbek, H Güneş, S Üneri
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(3):276-280
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Komplike yas ve komplike yas tedavisi
Ü Özer, EA Yıldırım
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2015; 28(3):281-282
TAM METİN