Dergi Ara >>
Editörden
1. Dışlama tanısı olarak şizofreni
EC Atbaşoğlu, A Kokurcan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(2):87-93
TAM METİN
Araştırma
2. Somatizasyon, depresyon ve kaygı ölçeklerinin kültürler arası metrik eşitliğinin Türkiye ve Amerika’daki üniversite öğrencilerinde incelenmesi
DC Çınarbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(2):94-107
ÖZET
TAM METİN
3. Çanakkale ilinde son 1 yılda hekime yönelik saldırıların değerlendirilmesi
E Karaahmet, B Bakım, K Altınbaş, E Peker
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(2):108-114
ÖZET
TAM METİN
4. Sağlık çalışanlarında iş yerinde mobbing ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide depresyonun aracı rolü
Y Yavuzer, A Civilidağ
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(2):115-125
ÖZET
TAM METİN
5. İki uçlu olgularda dürtüsellik, benlik saygısı ve mizaç ilişkisi: Cinsiyete göre farklılaşır mı?
S Kesebir, Ö Gungordu, M Çalışkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(2):126-131
ÖZET
TAM METİN
6. Demansı olmayan Parkinson hastalarında işitsel olaya bağlı potansiyel (P300) ile kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi
S Sarıkaya, TK Yoldaş, NG Yavaşoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(2):132-137
ÖZET
TAM METİN
7. Barışa yönelik tutumların kişilik özellikleri, cinsiyet ve yaş grupları ile ilişkis
A Eryılmaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(2):138-146
ÖZET
TAM METİN
8. Otistik çocuklarda ne zaman EEG ve kraniyal MRG istiyoruz?
S Saltık, SS Başgül
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(2):147-154
ÖZET
TAM METİN
9. Adli psikiyatri değerlendirme istemlerinde adli mercilerin branş tercihleri: Bir üniversite hastanesi deneyimi
MT Şener, OB Dursun, EF Aydın, S Arslan, M Güleç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(2):155-159
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
10. Ergen bir hastada aripiprazol kullanımına bağlı gelişen akut distoni olgusu
C Gökçen, A Karayağmurlu, G Alpak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(2):160-163
ÖZET
TAM METİN
11. Trazodon doz artışı ile ilişkili akut distonik reaksiyon: Bir olgu sunumu
H Harmancı, SE Taycan, FÇ Çelikel
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(2):164-167
ÖZET
TAM METİN
12. Uçuş fobisinin (aviofobi) göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) yöntemi ile tedavisi: Bir olgu sunumu
N Lapsekili, Z Yelboğa
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(2):168-172
ÖZET
TAM METİN
13. Kendine zarar verme davranışı olarak tekrarlayıcı şekilde kendi ağız mukozasını kesme: Olgu sunumu
E Alataş, SD Bulut, TD Berkol, G Alataş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(2):173-177
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
14. Tek doz 30 mg duloksetin uygulamasını takiben ilk manik epizod
F Izci, SB Zincir, G Acar, F Ergun, ÜB Semiz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2014; 27(2):178-180
TAM METİN